Advocatenbureau D'Hondt de Caritat & Partners - Brussel

Het advocatenbureau D’HONDT de CARITAT & PARTNERS in Brussel werd opgericht op 1 januari 2007. Het is verder gegroeid uit de activiteiten die door Mters Amand D’HONDT en Yves de CARITAT vanaf 1974 werden opgestart onder de naam D’HONDT & de CARITAT.

 

Advocatenbureau   D'Hondt de Caritat & Partners in Brussel

Expertises van het advocatenbureau


Naast een algemene praktijk in burgerlijk en handelsrecht, heeft het advocatenbureau een uitstekende reputatie opgebouwd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht. Verder behandelt het bureau zaken in contractrecht, verkeersrecht, bouwrecht, arbeidsrecht en medeëigendomsrecht.


Het advocatenbureau verstrekt eveneens juridisch advies aan bedrijven.


Het bureau heeft al een ruime expertise opgebouwd in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, zoals het Heyzeldrama, de Switelbrand in Antwerpen, de ontploffing van de silo’s in Floreffe of de zaak van de “Chinese Kruiden”. Verder behandelt het ook schadegevallen in de domeinen van medische- en farmaceutische aansprakelijkheid, letselschade, bouwgeschillen, asbestcontaminatie, milieuverontreiniging of treinongevallen.


D’HONDT de CARITAT & PARTNERS is een dynamische ploeg van 10 advocaten die zowel op de nationale als internationale markt met toewijding en in alle onafhankelijkheid bijstand verleent aan haar cliënteel, bestaande uit particulieren, kleine en middelgrote ondernemingen, beroepsverenigingen en verschillende verzekeringsmaatschappijen.


In dat opzicht werd het als enige Belgische avocatenbureau opgenomen in de “Best’s directories of recommended insurance attorneys and adjusters”.
Het advocatenbureau oefent haar activiteiten uit in heel België en in het buitenland zowel in het Frans als in het Nederlands, in het Engels en ook in het Italiaans.