Contractrecht

De overeenkomst bepaalt de omvang van de rechten en verplichtingen van partijen. Het is aldus essentieel om het opstellen ervan met zorg uit te voeren. Dit laat toe om verschillende interpretatie- of uitvoeringsproblemen te vermijden. D’Hondt de Caritat & Partners komt tussen bij het onderhandelen en opstellen van verschillende types van overeenkomsten, zowel op burgerlijk als op commercieel vlak nl.:

- de verkoop, huur, en leningsovereenkomsten;


- de huur en handelshuurovereenkomsten;


- de overeenkomsten die betrekking hebben op het verlenen van diensten zoals aannemingsovereenkomsten of agentuurovereenkomsten;


- dadingsovereenkomsten.

 

Uw contactpersonen:

Mter Thierry DE MOOR
Mter Eric JACQUES

Contact :

De Moor Thierry
Jacques Eric