Bouwrecht

In het kader van haar specialiteit inzake aansprakelijkheidsrecht, heeft D’Hondt de Caritat & Partners meer specifiek ervaring opgedaan in:

- de studie van aannemings- en makelaarsovereenkomsten, onderaannemingsovereenkomsten en meer bepaald de administratieve bepalingen van de lastenboeken, m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid en de verborgen gebreken, de verzekeringsdekkingen (B.A. uitbating, 10 jarige, alle bouwplaatsrisico’s (ABR), enz. ) en alle vorderingen die hiertoe aanleiding kunnen geven;


- het verdedigen van de belangen van de bouwheren, ondernemers, onderaannemers, architecten, meetkundige schatters, ingenieurs-raadgevers, controleorganismen en vastgoedmakelaars. In het belang van onze kliënten, streeft ons kantoor in dit type van dossiers om een minnelijke regeling te treffen of bij wijze van dading eerder dan een lange en zware gerechtelijke procedure in te stellen aangezien dit type van geschil dikwijls tot een voorafgaandelijke expertise aanleiding geeft.

Uw contactpersonen :

Mter Yves de CARITAT
Mter Christophe van den HOVE

Contact :

van den Hove Christophe
de Caritat Yves