Arbeidsrecht

D’Hondt de Caritat & Partners beschikt over een lange ervaring op het gebied van het arbeidsrecht door het bijstaan van talrijke particulieren en ondernemingen in de volgende domeinen:

- opstellen van arbeidsovereenkomsten;


- juridische bijstand aan werkgevers en werknemers inzake ontslagen;


- verdediging van werkgevers en werknemers voor de Arbeidsrechtbanken


- en hoven inzake alle geschillen met betrekking tot de uitvoering of het einde van de arbeidsovereenkomst alsmede inzake arbeidsongevallen.

Uw contactpersonen:

Mter Yves de CARITAT
Mter Thierry DE MOOR

Contact :

De Moor Thierry
de Caritat Yves